Strona główna
O Firmie
Oferta
Cennik
Uprawniania
Kontakt
Siedziba Firmy
Oddział Gocław
Przydatne strony
 


Nazwa pełna:                    Biuro Doradztwa Podatkowego “RADA”
                                          spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona:
              B.D.P. “RADA” sp. z o.o.

Adres siedziby:
                  ul. Irysów 7,
                                          05-077 Warszawa

Bank:                                
PKO BP SA
Nr konta bankowego:
        49 1020 1013 0000 0902 0143 7862
 
NIP                                    113-23-55-166         
REGON                              017507295        
KRS  
                                0000109434
Zarejestrowana w Sądzie  Rejonowym  dla  Miasta  Stołecznego  Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy
w wysokości 50 000,00 zł wniesiony w całości.

Siedziba Firmy

Oddział Gocław

 
Top